The strongest moment is always now

България извежда децата от институциите

България извежда децата от институциите

Реализираме 3-годишен проект в подкрепа на Агенцията за закрила на детето по Оперативна програма „Човешки ресурси”. Отговаряме за цялостната комуникация в процеса на извеждането на децата с увреждания от домовете – произвеждаме необходимите рекламни и ПР материали, реализираме комуникационни кампании.