The strongest moment is always now

Веолия България

Веолия България

В периода 2011 – 2012 г. Янев и Янев консултира комуникацията и връзките с обществеността на един от най-големите световни оператори във водния сектор.

За  подмяната на остарялата водноснабдителна инфраструктура в България са необходими сериозни инвестиции.  Те ще доведат и до намаляване на загубите и до повишаване на качеството на предлаганите услуги. Тези инвестиции са невъзможни без обединените усилия на концесионера в лицето на Веолия Вода България, в партньорство със Столична  община и с подкрепата на всички столичани. Разясняването на тази взаимовръзка е основна цел на комуникационната програма, която успешно се реализира вече втора година.