The strongest moment is always now

Винпром Русе

Винпром Русе

 От 2006 до 2011 г. Янев и Янев се грижи за цялостната корпоративна комуникация на Винпром Русе. Основни акценти в комуникацията са ежегодното представянето на нови продукти на винарната. За целта се изработват рекламни материали и се осъществяват подходящи събития.

Създадена е интернет страница на компанията, изработени са продуктови каталози, рекламни брошури, рекламни телевизионни клипове, календари и други рекламни материали.

Реализирани са няколко кампании на директен маркетинг и са координирани връзките на фирмата с  ключови партньори, клиенти и медии.