The strongest moment is always now

Европейска инициатива за по-добро здраве

Европейска инициатива за по-добро здраве

ПР Агенция Янев & Янев е единствен представител за България на общоевропейска кампания HELP За живот без тютюн. Кампанията е срещу активното или пасивно пушене и цели подобряване на общественото здраве. Финансира се от Европейската комисия. За четири години са проведени над 60 събития, посетени от повече от 5000 души в цялата страна