The strongest moment is always now

Европейска кампания HELP

Европейска кампания HELP

Кампанията на Европейската комисия  „HELP – За живот без тютюн” е инициирана от Европейския комисар Маркос Киприяну. Тя се провежда в 27 страни членки на Европейския съюз и е насочена към подобряване на общественото здраве в Европа и по-специално срещу пристрастяването към тютюнопушенето, било то активно или пасивно. Четирири годишната кампания (2005 – 2008) е насочена предимно към подрастващите (15 – 18 год.) и младежите (18 – 34 год) .