The strongest moment is always now

Европейски инициативи за здравословно хранене

Европейски инициативи за здравословно хранене

Осъществяваме 2-годишен пилотен проект за България, Словакия и Румъния на Европейската здравна комисия. За България ПР Агенция Янев и Янев реализира всички дейности на територията на градовете Ловеч и Троян. Целта е чрез изненада, забавление и удоволствие да мотивираме деца, бременни и възрастни хора да използват повече пресни плодове и зеленчуци в ежедневното си меню.