The strongest moment is always now

Извършват се мащабни реформи

Извършват се мащабни реформи

Съвместно с USAID реализираме мащабни информационно-разяснителни кампании за реформите в пенсионната система и здравеопазването.