The strongest moment is always now

НДСВ

НДСВ

В периода 2001 – 2005 г. Янев и Янев участва в разработката на философията и програмата на НДСВ. През 2004 г.- 2005 г. компанията е официална ПР агенция на НДСВ и активно работи по комуникация. На базата на специално съгласувана предизборна стратегия сe развива ПР и рекламната кампания на партията, разписват се основните послания, изработва се цялостна креативна концепция, която в последствие се мултиплицира във всички жанрове на рекламата  и ПР. Янев и Янев консултира предизборния щаб на НДСВ и координира цялостната дейност по комуникацията в пред и следизборния период.

НДСВ се класира на второ място в изборите през м. юни 2005 г. с близо 17% от всички гласували и стана част от управляващата коалицията в периода 2005 – 2009 г.