The strongest moment is always now

Нов социален модел

Нов социален модел

Работим в подкрепа на МТСП за успешното комуникиране на променените правила в социалната сфера.

България развива система за микрокредитиране с помощта на Световна банка. Благодарение на нея в продължение на четири години 30 000 души стартират собствен малък бизнес.

Янев и Янев планира и осъществява цялостната комуникация по проекта.