The strongest moment is always now

Перспективи в развитието на страната до 2020 г.

Перспективи в развитието на страната до 2020 г.

Организираме поредица от 5 срещи – дискусии с водещи местни и чуждестранни експерти. Формулираме очертаните приоритети в развитието на страната и ги популяризираме на специална интернет страница.