The strongest moment is always now

Предизборна кампания на НДСВ

Предизборна кампания на НДСВ

Консултираме предизборния щаб в планирането и реализацията на цялата предизборната кампания и участваме в нейното осъществяване. Координираме изработката на всички ПР и рекламни материали – брошури, плакати, листовки, концерти, срещи с обществеността, кръгли маси, аудио и видео клипове