The strongest moment is always now

Преходът към пазарна икономика е в пълен ход

Преходът към пазарна икономика е в пълен ход

Големите западни банки влизат в България. Създава се капиталовият пазар.Произвеждаме образователни филми за историята и развитието му. Консултираме комуникационно Правителствения информационен център по преструктурирането и новата регулация на банковата система с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (USAID)