The strongest moment is always now

Приватизация и инвестиции

Приватизация и инвестиции

Заедно с английска ПР агенция Dew Rogerson създаваме комуникационна стратегия за привличане на чужди инвеститори в България в подкрепа на Агенцията по приватизация. Проектът е финансиран от ФАР. Консултираме комуникационно ВС Аткинс – Великобритания и Райфайзен Инвестмънт в процеса на приватизация по програмата САРА към ФАР на ЕС.