The strongest moment is always now

Профилактика на най-масовите заболявания

Профилактика на най-масовите заболявания

Разработваме комуникационна платформа, която да информира и образова по темата.Организираме ежемесечни срещи с представители на медиите, за да ги информираме изпреварващо за новостите.