The strongest moment is always now

Реформа в системата за грижа към децата

Реформа в системата за грижа към децата

Цялостната комуникация в хода на реформата се осъществява от Янев и Янев с финансиране от Световна банка – печатни материали, образователни филми, изложби, социален видео клип