The strongest moment is always now

Софарма Бизнес Тауърс

Софарма Бизнес Тауърс

Софарма Бизнес Тауърс има предимството на отлично местоположение и неповторим дизайн. Със своя знаков архитектурен силует, носейки характеристиките на „умна сграда“ Софарма Бизнес Тауърс с гордост може да се определи като уникален и ексклузивен проект за България.

Агенция “Янев и Янев” организира поредица от рекламни кампании и специални събития за популяризирането на търговската част на проекта.