The strongest moment is always now

Стратегия за присъединяване към ЕС и НАТО

Стратегия за присъединяване към ЕС и НАТО

В изпълнение на Комуникационната стратегия на България за присъединяване към ЕС и НАТО организираме изложби, представящи България в европейските столици. Произвеждаме поредица от печатни материали, радиопредавания, електронен бюлетин на МВнР.