Timeline News

 

21 th European Eco-innovation Forum for Air Quality 5-6 February 2018, Sofia, Bulgaria

08.03.2018

 

 

21ви  Европейски форум по Екоиновации

5-6 февруари 2018 в София, България

 

21вото  и най-голямото до сега издание на форума разгледа екологични иновационни решения за подобряване на качеството на въздуха. Събитието обедини над 500 участника от компании и публични органи, които вече са успели да разработят и внедрят ефективни нови технологии или иновативни модели на бизнес и управление с тези, които търсят такива решения и практики. Участие взеха: Даниел Кайеха Креспо, Генерален директор на Генерална дирекция по околна среда на Европейската комисия, министър на околната среда и водите д-р Нено Димов, кметът на София Йорданка Фъндъкова и много други.

 

Европейският форум за екоиновации е част от Плана за действие за екологични иновации, предназначен да стимулира възприемането от страна на пазара на иновативни решения. Форумът дава възможност за обмен на най-добри практики в тази сфера. Акцентите и заключенията от дискусиите на форума се разпространяват след събитието сред заинтересованите среди. Предлагат се препоръки за действия, както от страна на бизнеса, така и от страна на националните и европейски политици.

 

Събитието бе организирано съвместно от Генерална дирекция “Околна среда” на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите на Република България (в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз). Янев и Янев, съвместно с белгийската компания PRACSIS  отговаряше за логистиката и координацията на събитието.

The 21 th edition of the Forum, and the biggest so far, has examined eco-innovative solutions for improving air quality. It has brought  together over 500 participants – representatives of  companies and public authorities that have already succeeded in developing and deploying effective new technologies, or innovative business and governance models, with those who are looking for such solutions and practices.

Key speakers were:Daniel Calleja Crespo, Director General, Directorate-General for the Environment, European Commission, Ph. D. Neno Dimov, Minister for Environment and Water, Bulgaria, Yordanka Fandakova, Mayor of Sofia and many others.

 

The European Forum on Eco-innovation is part of the Eco-innovation Action Plan designed to boost market-uptake of innovative solutions by sharing best practices at the policy and business level. The Forum brings together specialists from the science and engineering, policy, finance, NGO, academic, and business communities. The highlights and conclusions of Forum discussions and debates are disseminated after the event throughout the eco‑innovation community and beyond. Recommendations are made for future action by the business and finance worlds, as well as national and European policy makers.

The event is jointly organised by the European Commission and the Ministry of Environment and Water of the Republic of Bulgaria (under the Bulgarian presidency of the Council of the European Union). Janev & Janev jointly with the Belgian company PRACSIS was responsible for the event  logistic and coordination.