The strongest moment is always now

GlaxoSmitKline

GlaxoSmitKline

ГлаксоСмитКлайн работи и инвестира в България повече 20 години. Дейността на компанията е обвързана с осигуряване на качествено и съвременно лечение на българските пациенти. Компанията инвестира и в провеждането на множество клинични изпитвания съвместно с водещи специалисти в страната, а също така си партнира с институциите в системата на здравеопазване.

Продуктите на ГлаксоСмитКлайн помагат на милиони хора по света, болни от астма,  с психични разстройства, гастроинтестинални и неврологични проблеми. Компанията е разработила редица антивирусни и антибактериални средства, лекарства за онкологични заболявания и др.

Янев и Янев работи за GSK вече пета година, като една от основните дейности на агенцията е цялостното организиране на Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка.