The strongest moment is always now

МТСП

МТСП

От 2001 до 2009 г. Янев и Янев осъществява различни проекти в подкрепа на МТСП.

Целта е да се популяризират реформите и новата политика в социалната сфера. Посланията са насочени към различни целеви групи, което определя и разнородните канали за комуникация.

Приоритетните теми за комуникация са:

Представяне на новия социален модел в България 2001 г. – брошура „Новият социален модел”

Развитие на пазара на труда с поредица печатни и аудиовизуални материали, насочени от една страна към безработните, от друга – към работодателите, които получават стимули при наемане особено на безработни младежи – поредица брошури Как да търсим работа.

За легализирането на пазара на труда Янев и Янев изработва информационно-разяснителни материали и провежда кампании в националните и регионални медии – поредица от 10 анимационни филма.

Популяризирането на възможностите за стартиране на собствен бизнес е друга основна тема за комуникация, по която се развива отделна кампания – Наръчник „Как да стартирам собствен бизнес”