Изключителното е награда за стремежа да бъдеш винаги пръв.