( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Успешни проекти

Кампания HELP за живот без тютюн

Кампании

Кампанията HELP – За живот без тютюн беше инициирана от Европейската комисия, за предоставянето на подкрепа и помощ в следните насоки:

  • да не се започва пушенето
  • да устоим на натиска на околните
  • да обърнем внимание на пасивното пушене

България, като нова страна членка на Европейския съюз се присъедини към кампанията през лятото на 2007 г., кампанията продължи четири години. Янев & Янев отговаряше за провеждането на кампанията у нас.

Кампанията беше насочена предимно към младите хора и подрастващите, тъй като те са сред най-уязвимите да се превърнат в жертва на тютюнопушенето. Кампанията се фокусира именно върху тази таргет група между 15 и 34 години, като използва популярни сред тях медии, предимно телевизия и интернет.

Кампанията използва интегриран подход като се съобрази с основната си аудитория. Посланието на кампанията беше разпространявано предимно чрез телевизионна реклама и интернет. Телевизионната кампания, протече на 7 вълни във всички страни на ЕС и включваше 4 различни рекламни клипа, засягащи трите теми на кампанията – пасивно пушене; превенция и отказване от цигарите. По данни на lpsos (международна компания за маркетингови изследвания, с централен офис в Париж) 152 милиона европейци си спомнят рекламните клипове.

Пушачи и непушачи имаха възможността да измерят нивото си на СО (въглероден оксид) в палатките на кампанията. Нивото се измерваше с бърз и прост тест. Кампанията за измерване на СО дава възможност на гражданите на европейския съюз по интерактивен и забавен начин да осъзнаят/видят ефекта от пушенето върху здравето им.

340 000 европейци са тествали нивото си на СО в белите си дробове, а в България измерванията са 2 258. По данни на европейската комисия, в България пушачите са 1 900 000. Данните показват нещо много важно – нивото на контрол в България за две години се е повишило с 9 пункта от 46 през 2005 до 54 през 2007, което е над средното за Европа.

В рамките на кампанията проведохме ученически конкурс „Проект на нашия клас за живот без тютюн“.