Ideas are stronger than facts!

Какво правим?

 

  Дейности

 • Връзки с медиите

  • Стратегия за комуникация на организацията  с медиите
  • Организиране на медийни партньорства, пресклуб, журналистически турове и семинари
  • Контрол, мониторинг и анализ на излъчваните материали
 • Стратегическо планиране

  • Проучване и оценка на текущата комуникация и актуалните потребности
  • Дългосрочни и текущи комуникационни стратегии
  • Комуникационни програми и кампании
  • Изграждане на комуникационната политика на организацията – вътрешноорганизационна комуникация, комуникация с основните целеви групи, партньори и конкуренти
 • Бранд маркетинг

  • Оценка на актуалното състояние на бранда – очертаване на проблемни зони и позитивни страни
  • Определяне и стратегия за дългосрочно налагане на желания бранд
  • Тактики за успешно управление на бранда
 • Публични комуникации

  • Стратегия за ефективна публична коммуникация, включваща:
  • Правителството
  • Парламента
  • Съдебната власт
  • Държавните институции
  • Местната власт
  • Политическите партии
  • Неправителствените организации
  • Лидери на общественно мнение
  • Други специализирани аудитории
 • Политически ПР

  • Политически анализи и прогнози
  • Стратегия, планиране, организация и реализация на цялостна политическа кампания
  • Консултация за развитие на комуникационни умения – представяне пред публика, поведение пред медии и т.н.
  • Консултации при оформяне и представяне на политически програми, тези, инициативи и др.
  • Консултации пр подготовка на речи, изказвания, интервюта и др.
 • Организация на събития

  • Пресконференции, брифинги, неформални срещи с медиите, медийни презентации
  • Срещи с обществеността, семинари, форуми, кръгли маси
  • Чествания, годишнини, официални откривания
 • Корпоративна социална отговорност

  • Обследване на актуалните потребности и възможностите на организацията да отговори на обществените нужди
  • Планиране и осъществяване на събития, инициативи и кампании по корпоративна социална отговорност
  • Привличане на партньори и постигане на баланс между корпоративния и обществения интерес и подобряване на репутацията на съответната организация
 • Връзки с икономическата анализаторска общност

  • Експертна оценка и осигуряване на контакти с икономическата общност
  • Подобряване на достъпа на компаниите до икономически анализи и прогнози
  • Текущи връзки с подходящи икономисти и анализатори по актуални фирмени проблеми
  • Планиране и осигуряване на компетентни експерти по макро и микроикономически теми
 • Кризисен ПР

  • Проучване на потенциалните заплахи и рискове пред организацията
  • Разработване на стратегия за поведение и комуникация по време на криза
  • Консултации за справяне и предотвратяване на кризисни ситуации
 • Рекламни услуги

  • Фирмен графичен дизайн календари, бланки, визитни картички, папки
  • Художествени проекти за печатни ПР и рекламни материали
  • Издаване на брошури, годишни отчети, презентации, каталози, листовки, книги
  • Предпечат и печат
  • Изработка материали за специфични комуникационни нужди – филми, радио и ТВ програми и предавания, рекламни и имиджови клипове
 • On line комуникации

  • Стратегии за интерактивна комуникация
  • Създаване / мониторинг  на блог
  • Комуникационни он-лайн кампании – ПР и реклама
  • Комуникации в социалните мрежи
  • Създаване /мониторинг на страница в интернет и фейсбук
  • Вирални маркетингови кампании

  Специализации

 • Корпоративни и финансови комуникации

  • Екипът разполага с 20-годишен опит в комуникацията с вътрешни и външни аудитории на малки, средни и големи предприятия, както и пълно ПР и рекламно обслужване на финансови институции и банки, което включва:
  • Разработка и реализация на дългосрочна стратегия за комуникация
  • Позициониране и развитие на бранда
  • Управление на репутацията на организацията и ръководството
  • Управление на публичните коммуникации
  • Планиране и осъществяване на иницативи и кампании по корпоративна социална отговорност
  • Организация на специализирани събития
  • Активни връзки с медиите
  • Организиране на он-лайн комуникациите
  • Коммуникации в условия на криза
 • Комуникация в сектора на здравеопазването

  • Ефективна публична комуникация
  • Консолидиране на заинтересованите организации в защита на обществения интерес
  • Изграждане на трайни партньорства
  • Планиране и реализация на дългосрочни кампании в европейски мащаб
  • Прилагане на нестандартни практики – демонстрации, роуд-шоу, изложби, конкурси, ТВ-сериали, изработка на он-лайн игри
  • Привличане, организиране и работа със здравни медиатори по конкретни кампании
  • Привличане и мотивиране на доброволци за работа в защита на определин каузи
  • Привличане на спонсори и донори в подкрепа на обществени каузи
 • Комунални услуги

  • Прилагане на специфични комуникационни практики за  постигането на баланс между интересите на компаниите за комуникални услуги и потребителите
  • Мащабни информационни  кампании за дейността на фирмите, осигуряващи комунални услуги
  • Кризисна комуникация при възникване на конфликти
  • Ефективни връзки с институциите и местната власт
  • Публична дипломация