( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Presshub

Янев и Янев ще комуникира нискоемисионните зони в София

Нашата агенция ще отговаря за цялостното разработване и изпълнение на комуникационна стратегия за въвеждане на нискоемисионни зони в Столична община. Успехът идва след спечелването на международен конкурс на Clean Air Fund – глобалната организация, която финансира градове в Европа и Азия за развитие, сътрудничество и прилагане на практики и политики, които са от полза за по-чист въздух.

„Поемаме тази задача с голяма отговорност и отдаденост. Това следва нашата дългогодишна политика за подкрепа на проекти за устойчивост и ESG в България и по света. Наложително е сега да сме проактивни и да настояваме да изискваме по-амбициозни действия за по-чисто бъдеще. Промяната на поведението на обществото към такова, което е ориентирано към общността и социалната отговорност, никога не е лесна задача и ние с нетърпение очакваме да се изправим заедно пред това предизвикателство. Нашите основни принципи винаги са били, че истинският PR трябва да инициира широка дискусия и да вдъхнови промяна; трябва да ви провокира градивно и да ви накара да поискате по-добра среда за себе си и вашите близки. Живеем във време, което изисква действия – както от нас като професионалисти в нашата международна общност, така и от всеки един човек, който иска да остави по-добро утре.“, споделя Тодор Янев, председател на Worldcom и управляващ партньор на Янев и Янев.

Скоро София ще бъде един от 320 града в Европа, които въвеждат зони с ниски емисии. НЕЗ е зона, в която е забранено преминаването на автомобили с високи нива на замърсяване, както и не се провежда отопление чрез изгаряне на какъвто и да е материал. Практиката рязко нарасна по време на COVID, когато градовете станаха по-чисти главно поради липсата на трафик. Очаква се повече от 300 нови града да ги последват до 2025 г. и да въведат свои собствени зони с ниски емисии.

Clean Air Fund е международна фондация, чиято мисия е чист въздух за всички, като по този начин се стреми да ускори декарбонизацията и да подобри здравето на хората. Организацията подкрепя проекти, които имат за цел намаляване на замърсяването на въздуха, наблюдение на състоянието му, разработване на политики за чиста енергия и транспорт, мобилизиране на обществеността и привличане на вниманието към проблемите, свързани с чистия въздух.