( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Успешни проекти

Консултиране и подпомагане в създаването на ESG стратегия за компаниите Булмаркет и Астра Биоплант

Екипът на “Янев и Янев” консултира и координира създаването на ESG стратегия и инкорпорирането на конкретните практики и процеси в корпоративното управление на компаниите Булмаркет и Астра Биоплант. За целта бяха създадени специални процедури от екологично, социално и управленско естество, които имат значителен ESG ефект и ще подпомогнат преминаването на компаниите към един по-устойчив бизнес модел.

Експертите на “Янев и Янев” стартираха работа с внимателен анализ на текущото позициониране на двете компании и идентифициране на матрицата на съществеността (materiality matrix), за да планират и създадат персонализирана ESG стратегия с 25 основни мерки и 148 цели. Следва разработването на оперативна и комуникационна програма за постигане на заложените цели с подходящо управление, ключови етапи, възможности и измерими показатели. През целия период на имплементирането на стратегията “Янев и Янев” координира вътрешните процеси в компанията.

Стратегията за ESG бе успешно завършена и приета в края на 2021 г. Към момента “Янев и Янев” съпътства и подпомага целия процес по прехода към дългосрочен и по-устойчив бизнес модел и подкрепя компаниите в следващите им стъпки към сертифициран отчет за ESG и получаване на ESG рейтинг.