( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Успешни проекти

Координация и комуникационно подпомагане на дейностите по създаване на Сдружение „Дестилирано в България“

В продължение на 2 години екипът на Янев и Янев активно участва в дейностите по консолидиране на производителите на етерични масла с цел създаването на обединение под името „Дестилирано в България“, което да представлява сектора и да защитава неговите интереси. Процесът на работа обхващаше последователна комуникация с всички компании – потенциални членове, организиране на кръгли маси и неформални срещи за идентифициране на ключовите теми и основни насоки, по които ще работи.

Инициативата е съпроводена и с целенасочена комуникационна кампания, която да популяризира усилията на бранша и актуалните пред тях предизвикателства.

На 16 юни 2022 г. Сдружение „Дестилирано в България“ е официално учредено, като са избрани ръководните органи на обединението. На този етап в сдружението се присъединиха 11 от водещите дестилерии от цялата страна. Преработвателните мощности на членовете надхвърлят 55% от всички мощности в страната.


________________________________________________________________________________________________________________________________
*Секторът на етерично маслени култури е традиционен за България и ръстът му през последните години го поставя на водеща позиция като експортен сектор. Дестилациите са мястото, което събира всички участници на пазара от производителите през преработвателите до търговците. Поради тази причина е важно секторът да има единен глас и позиция по начина, по който да се развива този сектор. Сред различните дейности на сдружението е и развойната дейност, която е ключова за опазването и развитието на този пазар.