( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Услуги

Стратегии за устойчивост и ESG

Дългосрочната устойчивост се превърна в основата на дневния бизнес ред. Систематизирането и оповестяването на нефинансова информация е вече неизбежно. Институциите, банките и Вашите бизнес партньори изискват все повече информация за начина Ви на управление, както и за грижата към служителите Ви и обществото. Вашият малък екологичен и голям социален отпечатък е стратегията Ви за успех.

Ефективната ESG политика  може да Ви помогне да изградите устойчивост и да осигурите нови търговски успехи. Вашите заинтересовани страни – от служители и клиенти до инвеститори и регулатори – изискват все по-отговорно поведение. ESG стратегията и прозрачното й оповестяване може да повлияе на възможностите Ви да се финансирате изгодно и успешно, да привличате таланти и да сте лидер във Вашата област.

Как можем да сме Ви полезни?

  • Анализираме текущото Ви позициониране и заедно изграждаме Вашата персонализирана ESG стратегия;
  • Разработваме оперативна и комуникационна програма за постигане на заложените цели с подходящо управление, ключови етапи, възможности и измерими цели;
  • Изготвяме публичен и вътрешен отчет за ESG;
  • Консултираме и подпомагаме изготвянето на ESG рейтинг със световни одиторски агенции;
  • Съпътстваме Ви в прехода към дългосрочен и по-устойчив бизнес модел.