( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Услуги

Връзки с медиите

Създаването на добри връзки с медиите е един от най-важните комуникационни инструменти. Нашият екип има ‘know-how’ в разработването и прилагането на интегрирани медийни стратегии, изграждането на успешни връзки с медиите и генерирането на положителен публичен имидж на клиентите.

 

Във фокуса на комуникацията поставяме съдържанието, което създаваме и разпространяваме. Работим изключително върху качеството на информацията и посланията, които ще разпространим в хода на кампанията, чрез различни комуникационни канали.

 

Доверието и коректните отношения са най-важната предпоставка за успеха при работата с медиите. Изграждането им е дългосрочен двустранен процес, а нашата роля в него е да помогнем и на двете страни. Вярваме, че само силните послания и полезното съдържание гарантират успех в тази дейност. Затова целим медиите да ни търсят, когато имат подходяща тема и да ни отразяват, когато ние имаме какво да им споделим.