( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Услуги

Политически маркетинг

Екипът на „Янев & Янев“ има дългогодишен опит в изграждането на интегрирана комуникация в условията на политически кампании. На базата на експертни анализи и прогнози ние създаваме стратегии, планираме и реализираме всички дейности, необходими за успеха на политическа кампания. Освен обичайните дейности ние предлагаме и индивидуално обучение на клиентите си. Предоставяме цялостно консултиране и обучение по отношение на комуникационните умения – представяне пред публика, поведение пред медии, оформяне и представяне на политически програми, защита на тези, планиране и провеждане на инициативи и др.