( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Услуги

Публични комуникации и връзки с институциите

Дейността и публичната репутация на една компания са свързани и се влияят от нейното позициониране в институционалната и бинез среда. Затова ефективната публичната комуникация е невъзможна без успешни взаимоотношения с различни държавни и неправителствени институции на национално, и регионално ниво.

 

Ние предлагаме доказала се във времето методология за успешна институционална комуникация, на базата на ежедневен мониторинг на икономическата и политическата среда в страната и адекватна и навременна реакция и контакт с всички заинтересовани страни. Работата ни цели да постигнем добро разбиране на казусите и препятствията пред бизнеса от страна на законодателя и регулатора, и такива промени на регулаторната рамка, които да увеличат ефективността и да създадат по-добра и по-устойчива бизнес среда.