( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

За нас

Вижте нашия екип

Янев & Янев ООД е създадена през 1993 г. oттогава компанията се занимава както с местни, така и с международни проекти. През 2008 г. Янев & Янев става част от WorldCom Public Relations Group – водещата в света мрежа от независими консултантски фирми за връзки с обществеността с 85 партньори по целия свят. За последните 25 години Янев & Янев придобива богат опит в планирането и осъществяването на комуникационни стратегии,  управлението на кризи и обществените дела.

https://www.janev-janev.com/app/uploads/2018/07/e564fc45-1780-4e1e-bdc7-933b07e6d311.png

Тодор Янев

Управител и Съдружник

https://www.janev-janev.com/app/uploads/2018/07/janev_janev_office_faces-19-of-30.jpg

Стефана Янева

Съдружник

https://www.janev-janev.com/app/uploads/2019/03/janev_janev_office_faces-30-of-30-min-1.jpg

Весела Денборова

Мениджър събития

https://www.janev-janev.com/app/uploads/2018/07/janev_janev_office_faces-5-of-30.jpg

Ян Янев

Креативен директор

https://www.janev-janev.com/app/uploads/2019/03/janev_janev_office_faces-13-of-30-min.jpg

Михаил Янев

Оперативен счетоводител

https://www.janev-janev.com/app/uploads/2018/07/janev_janev_office_faces-1-of-30.jpg

Евгени Кръстев

Офис мениджър