( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Услуги

Вътрешнo-корпоративна комуникация

Вътрешната комуникация в една компания е водещ фактор за нейното развитие и конкурентоспособност. Тя е неразделно свързана с ангажираността и мотивацията на служителите, което неминуемо се отразява и на публичния имидж на компанията.

Вярваме, че добрата среда и подходящата комуникация във всяка структура са ключът към устойчиво развитие. След внимателен анализ, ние идентифицираме, сферите, в които можем да подобрим средата и да помогнем на клиентите си да отключат пълния потенциал на своите служители.