( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Услуги

Стратегическо планиране и проучване на пазара

Зад всяка една от нашите комуникационни стратегии и кампании, стои стратегически анализ и актуална информация за потребителското поведение. Чрез детайлно планиране и задълбочено проучване на потребителското поведение и неговите нагласи ние успяваме да предложим на клиентите си най-ефективните методи за достигане до желаните от тях целеви групи.

 

Нашият екип изготвя обзорни анализи на пазарната среда, на базата на публични данни, независими проучвания и специализиран софтуер, като по този начин успешно идентифицира възможностите за оптималното позициониране на клиента. Проучването на потребителските представи преди криейтив етапа на кампанията и преди старта на комуникацията ни дава възможност да насочим кампаниите си в правилната посока и след това да проверим емпирично резултата .

 

Вярваме, че правилното и навременно проучване и планиране е ключът към успешната комуникация, а тя е необходимото условие за постигане на дългосрочните цели на клиентите ни.