( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Услуги

Дигитален маркетинг

Дигиталната комуникация дава директен достъп до потребителите, затова тя трябва да се планира разумно и ефективно, с качествено съдържание и използване на новите инструменти и подходи. Позиционирането в дигиталното пространство и социалните медии заема все по важна част, в маркетинговия микс, поради промените в начина на търсене на продукти и услуги от страна на потребителите.

 

Янев и Янев специализира в разработването на цялостни стратегии за онлайн позициониране посредством различни инструменти и формати за комуникация.