( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Услуги

Превенция и управление на кризисни ситуации

В съвременните условия кризите са неизменна част от всяка бизнес дейност. С бързото развитие на дигиталните технологии и мащабното влияние на социалните мрежи се увеличават и потенциалните комуникационни рискове. Динамиката на процесите и многообразието на рисковете изисква всяка организация да е добре подготвена за потенциални кризисни ситуации, а това означава компанията, нейният мениджмънт и служители да имат готова стратегия за реакция и добра подготовка за успешна комуникация в условията на криза.

 

С помощта на задълбочен анализ, основан на прецизен подбор на данни и информация и чрез ефективни връзки с медиите и институциите, ние идентифицираме потенциалните заплахи и рискове пред дадената организация и предлагаме както превантивни мерки за избягване на кризисни ситуации, така и стратегии за поведенческа комуникация по време на криза.

 

Реакцията на засегната компания в ситуация на криза оказва съществено влияние върху посоката, в която тя ще се развие. Затова е от съществено значение тази реакция да бъде бърза и правилна. Затова можете да разчитате на нашият дългогодишен опит в решаването на кризисни ситуации.