( 359 2 ) 870 21 02
Janev & Janev Janev & Janev

Услуги

Изграждане на корпоративна идентичност

Корпоративната идентичност е това, което отличава компанията сред конкурентите, клиентите и служителите. Тя трябва да е изградена така, че да улеснява комуникацията и да създава търсения имидж сред аудиторията.

 

Екипът на „Янев & Янев“ има опит в разработването на изцяло нов или налагането на съществуващ бранд, както и в управлението на комуникацията при промяна на корпоративната идентичност. Ние създаваме и управляваме всички процеси, свързани с промяната или утвърждаването на идентичността на компанията – концепция, визуално представяне и дизайн на всички корпоративни материали, свързани събития и медийно позициониране, съответствие с мисията и визията на компанията, утвърждаване във вътрешната култура и живот на компанията.